תהליך הוצאת היתר בניה באזור הצפון

הליך הוצאת היתר בניה הוא ללא ספק מבין ההליכים הארוכים והמסורבלים מבחינה בירוקרטית, היא כוללת לא מעט טפסים שונים אותם יש להגיש לוועדה אחת ולעיתים למספר וועדות, כרוכה בייעוץ של לא מעט אנשי מקצוע מהתחום ולעיתים גם שאינם מהתחום או בקיצור לא מעט עבודה. על כל אלו אמון בעל הנכס להפעיל, בין אם בבחירת אנשי המקצוע ובין אם בהפעלה ממשית שלהם כמו לתזכר, להתכוונן ולהתייעץ. על כל פנים הליך זה נחשב לזהה ברוב החלקים בארץ, עם זאת לכל היתר בנייה ישנם משתנים כלו ואחרים הנוגעים לאופי המקום, לתכנון העירייה ואפילו של משרד הפנים.

היתר בניה, מה זה?

קובץ היתר בניה מורכב ממקבץ של תוכניות בניה, נספחים אשר תואמים את ההיתרים השונים למקום בו נתבקש לבנות אפילו מרפסת. תוכניות אלו סדורות ומדויקות מהסנטימטר הקטן בחדר ועד לגובה תוספת הבנייה שנבקש, וכאשר אנו נבקש "לסטות" מאותם הרשמים נקבל "היתר" שיסדיר את הבקשה שלנו. זהו השלב הראשון בשל כל תהליך הוצאת היתר בניה.
בהינתן ובנינו קומה/מרפסת/חדר ללא היתר בניה, נחשב לעברייני בנייה ונחשבת לעבירה פלילית ואף עלולה לכלול גם מאסר בפועל.

במי להיעזר?

אחד התפקידים החשובים בקבלת היתרי בנייה הוא ללא ספק אדריכל/הנדסאי ומהנדס, מכיוון שבעלי מקצוע אלו קיימת האפשרות לקבל ולהבין לעומק את התוכניות השונות, לתכנן ולשרטט על פיהם ובכך להיצמד אל ההיתרים או במידת הצורך לבקש היתר חדש על מנת לבנות גם תחת סטייה.

תהליך היתר בניה, איך הוא עובד?

למרות לא מעט הקלות שונות בהליך זה, עדיין הוא נחשב לדי מסורבל ולעיתים אורך לא מעט זמן. ראשיתו של ההליך היא בקבלת קובץ היתר בניה שהזכרנו מעל, הכרה שלו ושליחת הבקשה על פי רישומים התואמים את ההיתרים וההגבלות השונות וכמובן על פי התוכניות שנבקש. את התשובה מהוועדה נקבל בין חודש לעד שלושה חודשים, במידה והוועדה יכולה לאשר את ההיתרים ובמידה ולא, היא תעבור אל הוועדה המחוזית ובמידת הצורך לארצית. במידה והבקשה אכן תתקבל, היא תוחזר אל המבקש במרבית הפעמים עם תיקונים שונים לתוכניותיו ובמידה ויעמוד בהם בקשתו תתפרסם למשך חודש ימים בעיתונים הרלוונטיים על מנת לקבל התנגדויות משכנים או כאלו החולקים את אותה המגרש.